Kontaktujte nás: 737 664 025 | kamca.novotna@centrum.cz

Lexikon - veškeré potřebné informace:
http://www.czechjudo.org/lexikon-juda

 

Názvosloví judo:
http://www.czechjudo.org/W2010.aspx?id=79

 

Dodržujeme zásady judo:

ZDVOŘILOST - znamená respektovat druhé, PŘÁTELSTVÍ - je nejčistší z lidských citů
UPŘÍMNOST - znamená říct to, co si člověk myslí, RESPEKT - bez něho není důvěry
SKROMNOST - znamená nevynášet sama sebe do nebe, ODVAHA - poctivé jednání
SEBEOVLÁDÁNÍ - znamená udržet na uzdě svůj hněv, ČEST - dodržet dané slovo